אנגלית עם תכלית

קורסים לאנגלית המביאים לתוצאות

3. קורס אנגלית עיסקית + תכתובת

קשרים עם לקוחות או ספקים בחו"ל מחייבים שליטה באנגלית בקטגוריה מיוחדת – אנגלית עיסקית. כאן שגיאה עלולה לקלקל תדמית של חברה או להביא לנזק כספי ולאבדן לקוחות.

הדרג המנהלי יזדקק לכישורי משא ומתן בטלפון – להבין רבדים בדיבור שנמצאים מתחת לפני השטח, לדעת להתנסח בבהירות ולהביע את מה שברצונם להביע. כמו כן יזדקק הדרג המנהלי לכישורי חיפוש ברשת האינטרנט – חיפוש של מוצרים, לקוחות, מפרטים טכניים וכדומה. המנהל צריך גם לכתוב את רוב המכתבים היוצאים מהמשרד ולא פעם מידת ההצלחה תלויה באיכות המכתב.

הדרג המשרדי צריך לטפל בשיחות יוצאות ונכנסות מחו"ל, תכתובת בדרג חשיבות נמוך יותר  וטיפול שיגרתי בניירת באנגלית.

למטרה זאת בניתי שני קורסים הניתנים לשילוב או לצירופים שונים לפי צרכי הלקוח:

  • קורס אנגלית עיסקית – מיועד לדרג המשרדי הגבוה ולדרג המנהלי.

בין הנושאים:

    >   תרבות שיחה ומשא ומתן          

    >   תירגול שיחה במצבים שונים

    >   חיפוש ברשת האינטרנט

    >   ניתוח תוצאות חיפוש ברשת האינטרנט

    >   תכתובת עסקית באנגלית (ראה קורס ספציפי להלן)

 
  • קורס תכתובת עיסקית באנגלית – ניתן כקורס נפרד לדרג המשרדי וכחלק מהקורס באנגלית עיסקית.

בין הנושאים:

    >  מכתבי בקשת מידע

    >   מכתבי מתן מידע

    >  מכתבי בקשת הבהרה

    >   מכתבי מתן הבהרה

    >   מכתבי הזמנה

    >  מכתבי אישור הזמנה    

    >  מכתבי תלונה   

    >  מענה למכתבי תלונה. 

צור קשר :